V pátek 10. 3. byl pro studenty připraven výlet do dolu Mayrau na Kladně. Pan průvodce s nadšením povyprávěl o historii dolu a těžbě uhlí.